Optiky K. STORZ 28731BWA 30 °, 4mm (oprava 2 ks optík – zahmlené, znížená viditeľnosť)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Optiky K. STORZ 28731BWA 30 °, 4mm (oprava 2 ks optík – zahmlené, znížená viditeľnosť)
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 50420000-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 19.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa: Pažítková
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa