Prístroj USG top srdc. Vivid E95 Sonda transezofageálna 6VT-D SN:212926 (oprava sondy - nedá sa meniť rovina, otáčať)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prístroj USG top srdc. Vivid E95 Sonda transezofageálna 6VT-D SN:212926 (oprava sondy - nedá sa meniť rovina, otáčať)
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 50420000-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa: Pažítková
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa