Obytný súbor Chľaba

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obytný súbor Chľaba
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.12.2024 00:00
Vyhlásenie: 19.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Chľaba
Adresa: Chľaba 197
94366 Chľaba
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Chľaba
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa