Náučno- turistická infraštruktúra v mestských lesoch - Stará Ľubovňa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náučno- turistická infraštruktúra v mestských lesoch - Stará Ľubovňa
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 377 823,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Popradská
06401 Stará Ľubovňa
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Stará Ľubovňa
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa