Snina - Záchytná vodná nadrž na potoku Tichá voda

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Snina - Záchytná vodná nadrž na potoku Tichá voda
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 00:00
Vyhlásenie: 20.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Protifaš. bojovníkov 11
04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Snina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa