Obchodná verejná súťaž - nebytové priestory na II. poschodí Domu kultúry Javorina – miestnosť č. 104 (rozloha 49,3 m²); (prenájom)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obchodná verejná súťaž - nebytové priestory na II. poschodí Domu kultúry Javorina – miestnosť č. 104 (rozloha 49,3 m²); (prenájom)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 28,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 14:00
Vyhlásenie: 12.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Stará Turá
Adresa: Gen. M. R. Štefánika
91601 Stará Turá
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Stará Turá
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa