Odpredaj nehnuteľnosti (montážnej haly a pozemku pod montážnou halou v areáli bývalej Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste Moldava nad Bodvou)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odpredaj nehnuteľnosti (montážnej haly a pozemku pod montážnou halou v areáli bývalej Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste Moldava nad Bodvou)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 220 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Moldava nad Bodvou
Adresa: Školská
04501 Moldava nad Bodvou
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Moldava nad Bodvou
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa