Kombajn pre ŠRV

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kombajn pre ŠRV
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 471 617,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Kristína Michalovská - SHR
Adresa: Látky 59
98545 Látky
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Látky
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa