Nákup kameniva pre Odštepný závod Tatry, LS Námestovo, časť B (s dopravou) – výzva č. 5/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva pre Odštepný závod Tatry, LS Námestovo, časť B (s dopravou) – výzva č. 5/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 17 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Námestovo
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa