Obchodná verejná súťaž - prevod nehnuteľnosti - prevod parcely registra C č. 1050/9

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obchodná verejná súťaž - prevod nehnuteľnosti - prevod parcely registra C č. 1050/9
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 2 410,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 11:00
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Sobrance
Adresa: Štefánikova
07301 Sobrance
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Sobrance
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa