O.V.S. – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov (uzávierka 10.05.2024)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: O.V.S. – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov (uzávierka 10.05.2024)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 1 303 716,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj
Adresa: Námestie mieru
08001 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Sabinov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja.