Technológia pre pekáreň

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technológia pre pekáreň
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42215200-8
Predpokladaná hodnota: 69 890,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.4.2024 13:00
Vyhlásenie: 17.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: SAJ pekáreň, s. r. o.
Adresa: Priemyselná štvrť 3
083 01 Sabinov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Sabinov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Linka na sádzanie a pečenie chleba - 1 ks, Linka na rezanie, balenie a klipsovanie chleba - 1 ks.