Hala na výkrm kurčiat

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hala na výkrm kurčiat
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45213240-7
Predpokladaná hodnota: 778 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 17.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Patrícia Peškovičová-SlovPipa
Adresa: Nedanovce 49
95843 Nedanovce
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Nedanovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa