Šmykom riadený nakladač

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Šmykom riadený nakladač
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 47 362,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 17.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: DAKNA Námestovo, družstvo.
Adresa: Kliňanská cesta 970
029 01 Námestovo
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Námestovo
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa