Počítače

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Počítače
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30213300-8
Predpokladaná hodnota: 680 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 10:30
Vyhlásenie: 17.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa