Elekromotory, budiče, dynamá a ich časti

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elekromotory, budiče, dynamá a ich časti
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava, Leopoldov, Nové Zámky, Prievidza, Žilina, Vrútky, Zvolen, Fiľakovo, Brezno, Košice, Prešov, Humenné, Poprad
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa