Skúšky dlhodobej stability v zmysle Vyhlášky č. 101/2018 Z. z. (RTG prístrojov)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Skúšky dlhodobej stability v zmysle Vyhlášky č. 101/2018 Z. z. (RTG prístrojov)
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90721600-3
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 16.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa: Pažítková
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa