DNS VAKM výzva 54/2024 pre závod Michalovce (Lekárovce)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS VAKM výzva 54/2024 pre závod Michalovce (Lekárovce)
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44160000-9
Predpokladaná hodnota: 6 901,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 17.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Lekárovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa