Stojanová zváračka sáčkov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stojanová zváračka sáčkov
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 16.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: SALTICON SK, s.r.o.
Adresa: Martina Rázusa 9/1133
010 01 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa