Automatická identifikácia zvierat na dojárni

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Automatická identifikácia zvierat na dojárni
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 135 011,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: AGROBAN s.r.o.
Adresa: 160
980 21 Bátka
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Bátka
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa