Batériový modul do prenosného rušiaceho zariadenia STAR MANPACK

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Batériový modul do prenosného rušiaceho zariadenia STAR MANPACK
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 31400000-0
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa