Robotická dojáreň

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Robotická dojáreň
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 2 473 333,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 16:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: AGROSEV, spol. s r.o.
Adresa: Bottova 1
962 12 Detva
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Želobudza
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa