PLOŠNÝ MULČOVAČ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PLOŠNÝ MULČOVAČ
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 56 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 16:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Ing. Imrich Bolcsó
Adresa: 63
98032 Blhovce
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Blhovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa