DNS VAKM výzva 52/2024 pre závod Humenné (ul. Osloboditeľov)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS VAKM výzva 52/2024 pre závod Humenné (ul. Osloboditeľov)
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44160000-9
Predpokladaná hodnota: 3 914,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 16.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Humenné
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa