Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov tenisové kurty na ulici Sov. hrdinov vo Svidníku

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov tenisové kurty na ulici Sov. hrdinov vo Svidníku
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 70,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Svidník
Adresa: Sovietskych hrdinov
08901 Svidník
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Svidník
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa