Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - prenájom nebytových priestorov s plochou 50 m2, Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - prenájom nebytových priestorov s plochou 50 m2, Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 10,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ivana Horvátha 14
82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa