„Osadenie zvodidiel na ceste III/1641 v km 3,200 – 4,200“ – Stavebný dozor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Osadenie zvodidiel na ceste III/1641 v km 3,200 – 4,200“ – Stavebný dozor
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nitra
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa