Obchodná verejná súťaž – podnájom pozemku za účelom postavenia alebo pristavenia stánkov predaj občerstvenia, nepotravinového tovaru, remeselných výrobkov, kávy a prevádzky zábavných atrakcií na podujatí Dni Petržalky 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obchodná verejná súťaž – podnájom pozemku za účelom postavenia alebo pristavenia stánkov predaj občerstvenia, nepotravinového tovaru, remeselných výrobkov, kávy a prevádzky zábavných atrakcií na podujatí Dni Petržalky 2024
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Kutlíkova
85212 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa