Spracovanie 3D seizmických údajov Kúty

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Spracovanie 3D seizmických údajov Kúty
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.4.2024 16:00
Vyhlásenie: 12.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NAFTA a.s.
Adresa: Votrubova 1
821 09 Bratislava
NUTS: SK02 - Západné Slovensko
Miesto dodania: Kúty, Bratislava, Plavecký Štvrtok
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa