Odstránenie reklamných stavieb - Orkucany

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odstránenie reklamných stavieb - Orkucany
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45110000-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 12.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj
Adresa: Námestie mieru
08001 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Orkucany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa