Investície do lepších životných podmienok HD

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Investície do lepších životných podmienok HD
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Agrovit Branisko, s.r.o.
Adresa: 151
082 35 Bertotovce
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Bertotovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Obstaranie matracov do ležoviskových boxov pre zlepšenie životných podmienok zvierat.