2 ks úžitkových vozidiel

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: 2 ks úžitkových vozidiel
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34136000-9
Predpokladaná hodnota: 64 960,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.4.2024 20:00
Vyhlásenie: 13.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Dobrovoľná civilná ochrana
Adresa: Záhorácka 1933/53
90101 Malacky
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Malacky
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa