Stroje na sejbu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stroje na sejbu
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 472 473,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Agro Čelovce s.r.o.
Adresa: 65
991 41 Čelovce
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Čelovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa