Rozmetadlo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozmetadlo
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 76 033,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Agro Boleráz, s.r.o.
Adresa: 413
919 08 Boleráz
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Boleráz
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa