Mliečny automat

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mliečny automat
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: DAKNA Námestovo, družstvo.
Adresa: Kliňanská cesta 970
029 01 Námestovo
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Námestovo
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa