Údržba zelene v areáloch v správe DPB, a. s. _ výzva 01_2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Údržba zelene v areáloch v správe DPB, a. s. _ výzva 01_2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77314100-5
Predpokladaná hodnota: 69 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa