Razené pamätné medaily pre PMJ - KR PZ Žilina

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Razené pamätné medaily pre PMJ - KR PZ Žilina
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 39294100-0
Predpokladaná hodnota: 1 708,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa