Zabezpečenie zvozu exitov pohrebnou službou v režime 24/7

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvozu exitov pohrebnou službou v režime 24/7
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Služby
Hlavný CPV: 98371200-6
Predpokladaná hodnota: 2 999,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa