Projekt Climaforceelife z programu LIFE 19 o ostatná pestovateľská činnosť na OZ Šaštín. Výzva na predloženie ponuky č. 4/01/2024/PC/DNS/ EU

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Projekt Climaforceelife z programu LIFE 19 o ostatná pestovateľská činnosť na OZ Šaštín. Výzva na predloženie ponuky č. 4/01/2024/PC/DNS/ EU
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77230000-1
Predpokladaná hodnota: 36 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Šaštín-Stráže
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa