Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavbu: „Odstránenie stavby v Coburgovskom parku v Pohorelskej Maši“ (Výzva č. 5)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavbu: „Odstránenie stavby v Coburgovskom parku v Pohorelskej Maši“ (Výzva č. 5)
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71315300-2
Predpokladaná hodnota: 1 050,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
974 01 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Pohorelská Maša
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa