Sejačka s precíznym prihnojovaním

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Sejačka s precíznym prihnojovaním
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: DUFART, s.r.o.
Adresa: Osloboditeľov 67/38
053 14 Spišský Štvrtok
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Spišský Štvrtok
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa