Tanierové brány

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tanierové brány
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 87 561,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: FOOD FARM, s.r.o.
Adresa: Piešťanská 3
917 01 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Leopoldov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa