ND žkv - mechanická časť - rúrka, svorník, výstuha, matiace, tiahlo, čapy, púzdra, plech poistný, panva, stupačka roštová

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ND žkv - mechanická časť - rúrka, svorník, výstuha, matiace, tiahlo, čapy, púzdra, plech poistný, panva, stupačka roštová
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.5.2024 09:30
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tomášikova 28B
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa