Pravidelná technická kontrola ventilátorov Savina 300, v .č. ASNE-0669, ASNE-0670, ASNE-0671: 3 ks & ND & funkčná skúška & doprava & strata času, & práca

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pravidelná technická kontrola ventilátorov Savina 300, v .č. ASNE-0669, ASNE-0670, ASNE-0671: 3 ks & ND & funkčná skúška & doprava & strata času, & práca
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 71356100-9
Predpokladaná hodnota: 2 236,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa