Obj.č. MC8202 Duálny ohrev infúznych roztokov, ohrev krvi, nutrič. roztokov & doprava & inštalácia & zaškolenie obsluhy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obj.č. MC8202 Duálny ohrev infúznych roztokov, ohrev krvi, nutrič. roztokov & doprava & inštalácia & zaškolenie obsluhy
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 33194100-7
Predpokladaná hodnota: 1 670,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa