Tonery - 04/24-25

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tonery - 04/24-25
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30125100-2
Predpokladaná hodnota: 51 957,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK02 - Západné Slovensko
Miesto dodania: Bratislava, Martin
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa