Rezací valec na spracovanie medziplodín a strnísk

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rezací valec na spracovanie medziplodín a strnísk
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 15 080,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 00:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Roľnícka spoločnosť, a.s.
Adresa: 154
980 41 Bottovo
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Bottovo
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa