Samochodný postrekovač

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Samochodný postrekovač
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 418 093,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 16:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Orešany 134
956 06 Šalgovce
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Šalgovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa