Kancelárske potreby_CP 08/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelárske potreby_CP 08/2024
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30192000-1
Predpokladaná hodnota: 72 556,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 16:00
Vyhlásenie: 7.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Olejkárska
81452 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa