LESNÉ PRIBLIŽOVACIE CESTY LUBY, KAMENITÉ, MADZÍNY VO VEĽKOM ROVNOM

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: LESNÉ PRIBLIŽOVACIE CESTY LUBY, KAMENITÉ, MADZÍNY VO VEĽKOM ROVNOM
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 00:00
Vyhlásenie: 7.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Obecný dom 1621
013 62 Veľké Rovné
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Veľké Rovné, Kolárovice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa